Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından Başkanlığımız Personeline yönelik olarak 21.06.2019 tarihnde Kurumsal Risk Yönetimi-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi konulu eğitim verilmiştir.

 

Olusturulma Tarihi:2019-06-27 07:33:56
Guncelleme Tarihi: 2019-06-27 08:04:59
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu