Başkanlığımız 2019 yılı hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz personeline yönelik olarak Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk İSLİM tarafından “Bilgisayar Eğitimi - Word ve Excel ” adlı eğitim verilmiştir.

Olusturulma Tarihi:2019-11-13 12:07:50
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:26:00
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu