Başkanlığımız 2019 yılı hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz personeline yönelik olarak Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Öğretim Görevlisi Mer ve TURPÇU tarafından “Protokol Kuralları ” adlı eğitim verilmiştir.

 

Olusturulma Tarihi:2019-11-13 12:32:38
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:28:06
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu