Başkanlığımız 2019 yılı hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Üniver sitemiz personeline yönelik olarak Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Görevlisi Meryem GÜRLER tarafından “İlk Yardım” adlı eğitim verilmiştir.

Olusturulma Tarihi:2019-11-13 12:42:04
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:51:43
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu