"UZAKTAN EĞİTİM KAPISI" İle Üniversitemiz Personeli İnsan Hakları, İnsan Hakları Çerçevesinde Etik, İnsan Hakları ve Kamu Denetçiliği Kurumu Bağlamında İyi Yönetim İlkeleri eğitimi almıştır.

 

  

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2021-10-23 17:57:35
Guncelleme Tarihi: 2021-10-25 06:02:34
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu