Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi

 

 

Başkanlığımız 2021 yılı hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz idari personeline yönelik olarak Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tekniker Fatma ESMER tarafından “EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)” adlı eğitim 10 Ağustos 2021 tarihinde 16:00- 17:00 saatleri arasında online olarak verilmiştir.

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2021-10-25 08:32:09
Guncelleme Tarihi: 2021-10-25 08:38:09
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu