Microsoft Office Word ve Excel Eğitimi


 

Başkanlığımız 2021 yılı hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz idari personeline yönelik olarak Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanı V. Canfer MEMOĞLU tarafından “Microsoft Office Word ve Excel” adlı eğitimleri 15 Eylül 2021 tarihinde 10:00- 12:00 saatleri arasında online olarak verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2021-10-25 08:24:17
Guncelleme Tarihi: 2021-11-24 12:30:18
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu