Kaygıyla Baş Etme Yöntemleri Eğitimi


 

Başkanlığımız 2021 yılı hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz idari personeline yönelik Kırşehir Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli Uzman Psikolojik Danışman Gazanfer Kürşat PEHLİVAN tarafından 02 Aralık 2021 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında “Kaygıyla Baş Etme Yöntemleri” adlı eğitim verilmiştir.

 

Olusturulma Tarihi:2021-12-10 06:01:45
Guncelleme Tarihi: 2022-03-30 08:26:25
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu