Başkanlığımız 2022 yılı hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz Genel Sekreteri Mehmet Zeki KÜÇÜK tarafından 29 Mart 2022 tarihinde Üniversitemiz Daire Başkanları, Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Sekreterleri ve Şube Müdürlerine yönelik olarak “Kurum Kültürü, Aidiyeti ve Takım Çalışması” konulu eğitim verilmiştir.

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2022-03-30 07:33:04
Guncelleme Tarihi: 2022-03-30 08:36:44
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu