Başkanlığımız 2022 yılı hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz İç Denetim Birim Başkanı Ahmet GÜLER tarafından 29 Mart 2022 tarihinde Üniversitemiz Daire Başkanları, Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Sekreterleri ve Şube Müdürlerine yönelik olarak “Güncel Mevzuat Eğitimi/Soru-Cevap” konulu eğitim verilmiştir.

 

Olusturulma Tarihi:2022-03-30 08:40:22
Guncelleme Tarihi: 2022-05-11 07:30:51
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu