Başkanlığımız 2022 yılı hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN tarafından 17 Mayıs 2022 tarihinde Üniversitemiz akademik ve idari personeline yönelik olarak “Çalışma Hayatı, İş Ahlakı ve Motivasyon” konulu eğitim verilmiştir.

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2022-05-20 07:22:53
Guncelleme Tarihi: 2022-06-07 08:10:19
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu