Başkanlığımız 2022 yılı hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Meryem GÜRLER tarafından 03 Haziran 2022 tarihinde Üniversitemiz akademik ve idari personeline yönelik olarak “İlk Yardım” konulu eğitim verilmiştir.

Olusturulma Tarihi:2022-06-07 08:07:26
Guncelleme Tarihi: 2022-06-07 08:10:01
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu