Başkanlığımız 2022 yılı hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Canfer MEMOĞLU tarafından 20 Haziran 2022 tarihinde Üniversitemiz akademik ve idari personeline yönelik olarak “Excel” ve “Word” konulu bilgisayar eğitimleri verilmiştir.

 

Olusturulma Tarihi:2022-06-22 08:39:46
Guncelleme Tarihi: 2022-06-22 08:45:41
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu