Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 05.11.2015 tarihinde naklen atanan Memur Asuman KILIÇ 'a Oryantasyon Eğitimi verilmiştir.

 

Olusturulma Tarihi:2015-11-09 09:25:42
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:23:58
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu