Üniversitemizde Yunus Emre Salonunda Türk Loydu Vakfı tarafından 11 -13 Ocak 2016 ve 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri verilmiştir.

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2016-02-10 12:29:52
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:51:05
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu