Üniversitemiz Yunus Emre Salonunda Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Tarafından 24 Şubat 2016 Tarihinde Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi Verilmiştir.

 

Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi Sunumuna Ulaşmak İçin .

 

 

Olusturulma Tarihi:2016-02-25 08:57:13
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:19:33
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu