Üniversitemiz Yunus Emre Salonunda Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Tarafından 8 Mart 2016 Tarihinde Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulaması Eğitimi Verilmiştir.

 

 

  

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2016-03-14 09:24:48
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:26:11
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu