Mehmet AKSOY

Personel Daire Başkanı

 

Olusturulma Tarihi:2018-01-16 09:51:03
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:13:42
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu