PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Personel Daire Başkanlığı; 17.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kurulan Üniversitemizin İdari Teşkilat şemasındaki Daire Başkanlıklarından biridir. 2006 yılından bu yana hizmet vermekte olan başkanlığımız halen 1 Daire Başkanı ve 20 personel ile Üniversitemize hizmet vermektedir.

 

a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Olusturulma Tarihi:2011-11-01 08:02:44
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:41:12
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu