İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

 

 

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

 

Olusturulma Tarihi:2017-07-21 08:21:11
Guncelleme Tarihi: 2019-01-09 11:24:02
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu