İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI RAPORU

 

 

  İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporu

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2017-07-21 08:21:16
Guncelleme Tarihi: 2019-01-09 11:24:59
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu