2020 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu(2020)

 

2021 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu(2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2021-03-10 10:33:22
Guncelleme Tarihi: 2022-04-22 07:32:37
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu