PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI

 

Özlük İşleri Şube Müdürlüğü:


 

İA-011 Terfi İşlemleri İş Akışı

İA-012 Mal Bildirimi İş Akışı

İA-013 Hizmet Belgesi, Görev- Durum Belgesi İş Akışı

İA-014 Aday Memurların Asalet Tasdiki İş Akışı

İA-015 İstifa İş Akışı

İA-016 Müstafi İş Akışı

İA-017 Son Sekiz Yıl İçinde Disiplin Cezası Almayanlara Derece Kademe Verilmesine İlişkin İş Akışı

İA-018 Hususi (Yeşil) Pasaport Düzenlenmesine İlişkin İş Akışı

İA-019-Hizmet (Gri) Pasaport Düzenlenmesine İlişkin İş Akışı

İA-020 Görevden Ayrılan Personele Pasaport Düzenlenmesine İlişkin İş Akışı

İA-021 Özlük Dosyası İş Akışı

İA-022 Sendika İşlemleri İş Akışı

İA-023 İzin İşlemleri İş Akışı

İA-024 İntibak İş Akışı

İA-025 Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akışı

İA-026 Terfi Düzeltme İşlemleri İş Akışı

İA-027 1416 Sayılı Kanun Uyarınca Hizmet Değerlendirme İşlemleri İş Akışı

İA-028 Elektronik İmza İşlemleri İş Akışı

İA-224 Emeklilik İş Akışı

İA-226 Hizmet Değerlendirme İş Akışı

İA-233 Personel Kimlik Kartı İş Akışı

İA-329 Askerlik İş ve İşlemleri İş Akışı

 

İdari İşler Şube Müdürlüğü:


 

İA-241 3713 Sayılı Kanun Kapsamında Atama İş Akışı

İA-330 KPSS Atamaları İş Akışı

İA-331 EKPSS Atamaları İş Akışı

İA-332 2828 Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Atamalar İş Akışı

İA-413 Sürekli İşçi Personeli Atama İş Akışı

İA-414 Naklen Tayin Gelen İdari Personel Ataması İş Akışı

İA-416 Dolu Kadro Değişikliği Atama İşlemleri İş Akışı

İA-415 Naklen Tayin Giden İdari Personel İş Akışı

İA-417 Unvan Değişikliği Atamaları İş Akışı

İA-418 657 S.K. 68B Gereği Kadro Değişiklikleri İş Akışı

İA-419 Geçici Görevlendirme İşlemleri İş Akışı (Üniversitemizden Giden İdari Personel)

İA-420 Geçici Görevlendirme İşlemleri İş Akışı (Üniversitemize Gelen İdari Personel)

İA-421 İdari Personel İptal ihdas ve Tenkis Tahsis Değişikliği İş Akışı

İA-422 Vekaleten Görevlendirme İşlemleri İş Akışı

İA-454 Jüri Ödemesi İş Akışı

İA-455 Doğrudan Temin İş Akışı

İA-456 Maaş Ödemesi İş Akışı

İA-457 Taşınır İşlemleri İş Akışı 

 

Hizmet İçi Eğitim ve Görevlendirmeler Şube Müdürlüğü:


 

İA-409 2547 SK. 31. Madde Görevlendirmesi

İA-410 2547 S.K. 36. Madde Görevlendirmesi

İA-411 2547 S.K. 37. Madde Görevlendirmesi

İA-412 2547 S.K. 40-A Maddesi Ders Görevlendirme

İA-423 2547 S.K. 13-B-4 Maddesine Göre Görevlendirme İş Akışı

İA-424 2547 S.K. 33. MD. İle Yurt Dışı Görevlendirilmesi İş Akışı

İA-425 2547 S.K. 38. Maddesine Göre Görevlendirme İş Akışı

İA-426 2547 S.K. 39. Maddesi (Kısa Süreli) İş Akışı

İA-427 2547 S.K. 39. MD. Göre Görevlendirme (Uzun Süreli) İş Akışı

İA-428 2547 S.K. 40-B Maddesi Görev Görevlendirme İş Akışı

İA-429 2547 S.K. 40-C-D Maddesi İle Ders Görevlendirme İş Akışı

İA-430 Aday Memur Eğitimi İş Akışı

İA-431 Hizmet İçi Eğitim İş Akışı

İA-432 Oryantasyon İş Akışı

 

Akademik İşler Şube Müdürlüğü:


 

İA-433 Norm Kadro Planlaması İş Akışı

İA-434 1416 S.K. Uyarınca Danışmanlık Belirleme İşlemleri İş Akışı

İA-435 1416 Sayılı Kanun Uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz Adına Ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması İş Akışı

İA-436 2547 S.K.35. Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Araştırma Görevlisinin Üniversitemize Dönüş İşlemleri İş Akışı

İA-437 2547 S.K.35. Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Araştırma Görevlilerinin İş Akışı

İA-438 2547 S.K.35. Maddesi Uyarınca Üniversitemize Gelen Araştırma Görevlilerinin İş Akışı

İA-439 2547 Sayılı Kanun’a Göre 50-D Araştırma Görevlilerinin İlişik Kesme İşlemleri İş Akışı

İA-440 Akademik Kadro İlan İş Akışı

İA-441 Akademik Kadro İptal- İhdas, Dolu-Boş Derece ve Unvan Değişikliği İş Akışı

İA-442 Akademik Personel Açıktan Atama İş Akışı

İA-443 Akademik Personel Görev Süresi Uzatma İş Akışı

İA-444 Akademik Personel Naklen Atama İş Akışı

İA-445 Akademik Personelin Naklen Ayrılma İş Akışı

İA-446 Dekan Ataması İş Akışı

İA-447 Doçent Kadrosu Sözlü Sınav İş Akışı

İA-448 Kamu E-Uygulama Ve E-Bütçe Sistemine 3 Aylık Kadro Verileri Girişi İş Akışı

İA-449 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı İş Akışı

İA-450 Öğretim Üyesi Alımı İş Akışı

İA-451 TUS Araştırma Görevlisi Ataması İş Akışı

İA-452 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Atama ve Görev Süresi Yenileme İş Akışı

İA-453 Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Müdürü ve Araştırma Merkezi Ataması İş Akışı

Olusturulma Tarihi:2021-10-22 21:47:59
Guncelleme Tarihi: 2022-02-01 06:33:07
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu