Süreç Performans İzleme Sonuçları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2021-03-10 10:34:09
Guncelleme Tarihi: 2022-01-08 13:44:41
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu