MİSYON & VİZYON

 

 

  YD - 032 Personel Daire Başkanlığı Misyon Vizyon

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2017-06-08 05:47:19
Guncelleme Tarihi: 2018-09-11 12:21:37
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu