VİZYON

 

 

YD-032 Personel Daire Başkanlığı Misyon Vizyon

 

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2021-03-10 10:31:02
Guncelleme Tarihi: 2021-10-21 05:49:46
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu