HASSAS GÖREVLER

 

  FR-433 Hassas Görevler Tespit Formu

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2018-02-28 06:49:30
Guncelleme Tarihi: 2021-02-20 21:33:52
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu