PERSONEL GÖREV YETKİLERİ

 

 

 

  FR-447 Personel Görev Yetkileri Formu

 

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2018-02-28 06:51:20
Guncelleme Tarihi: 2021-02-20 21:42:54
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu