ORGNİZASYON ŞEMASI

 

 

OŞ-005 Personel Daire Başkanlığı

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2021-03-10 10:31:17
Guncelleme Tarihi: 2021-07-11 20:54:52
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu